Muoviteollisuuden työturvallisuuskoulutus

Pienikin “haaveri” voi pahimmassa tapauksessa johtaa työkyvyn menettämiseen, amputaatioon tai peräti kuolemaan.

 

Muoviteollisuudessa on huomattava määrä vaaratekijöitä, joiden havaitseminen työuran pitkittyessä on joskus vaikeaa. Tarkkaavaisuus huolto- ja tuotantotoimissa sekä muottivaihdon ja painavien osien kuljetusten yhteydessä on työturvallisuuden kannalta kriittistä. Se säästää ennen kaikkea yritysten sekä vakuutusyhtiöiden kustannuksia sekä parantaa työntekijöiden hyvinvointia.

 

CEMATEC:in muoviteollisuudelle räätälöity (voi soveltaa myös muille aloille) kattava työturvallisuuskoulutus auttaa työntekijöitä ja johtoa havaitsemaan vaaratekijät ja asennoitumaan niihin tarvittavalla vakavuudella.